1.1.2008 alkaen Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten alueella partiopiirin tehtävistä vastaa Pohjanmaan Partiolaiset. Surffaa siis osoitteeseen www.pohjanmaa.partio.fi


Etelä-Pohjanmaan partiolaiset
  Etusivu
  Piiri-info
  Tapahtumat
  Piirihallitus
  Lippukunnat
  Viestintä
  Selkäsaari
  Palaute
  Arkisto
  Sivukartta

Tarus: Uitto

Lähde mukaan tekemään Tarusta ja Uittoa

Suomen Partiolaisten viides suurleiri TARUS etsii tekijöitä. Tarus kokoaa 28.7.-5.8.2004 Padasjoelle n. 13 000 partiolaista, joista n. 1000 on ulkomaalaisia.

Nyt sinulla on mahdollisuus lähteä mukaan Uitto -alaleirin tiimeihin tekemään yhtä Tarusta.

Lisätietoa Taruksesta löytyy leirin nettisivuilta: www.partio.fi/tarus/

Taruksen tavoitteet

Osaaminen

 • Tarus on taidonnäyte partiolaisten monipuolisesta ja korkeatasoisesta osaamisesta.

Valmistautuminen & vaikutus

 • Jokaisen huolellinen valmistautuminen takaa Taruksen onnistumisen ja varmistaa hyvän partiokokemuksen. Leiriläinen
 • Taruksella käytetään vartiojärjestelmää vartionjohtajan asemaa korostaen.

Lippukunta

 • Taruksella jokainen lippukunta ja vartio on toteuttamassa yhteistä leiriä osallistuen leirille lippukuntana. Teema
 • Tarus ja sen ohjelma suunnitellaan "Matkalla Metsään" -teemaa ja tarkistettua ikäkausiohjelmaa toteuttaen.

Alaleirit

Taruksella on seitsemään alaleiriä: Kulo, Korpi, Savotta, Justeeri, Stocken, Uitto ja Patikka, jonka yhteydessä on myös perheleiri.

Kaikki leiriläiset asuvat Taruksella oman lippukuntansa kanssa savuissa eikä leirillä ole erillisiä palvelusavuja. Jokaiseen alaleiriin tulee 1500 - 1800 leiriläistä, ja ulkomaalaisia tulee kaikkiin alaleireihin.

Alaleirien tehtävät

Alaleirin tärkein tehtävä on Taruksen tavoitteiden välittäminen jokaiselle leiriläiselle.

Alaleiri huolehtii leiriläisten perustarpeista ja turvallisesta leirielämästä. Alaleiri on "logistinen keskus", jonka kautta keskusleirin tarjoamat jutut välittyvät savuihin ja leiriläisille.

Alaleiri vastaa oman alaleirinsä suunnittelusta, toteutuksesta, taloudesta ja arvioinnista jokaisen osa-alueen kohdalla. Alaleiri huolehtii toimista, joilla mahdollistetaan jokaiselle leiriläiselle riittävät leiriytymismahdollisuudet, hyvä hygienia, tarvittava tiedonkulku ja kansainvälinen osaaminen.

Alaleiri toteuttaa myös ohjelmaa omalle alaleirilleen ja alaleirin savuille.

Alaleirin organisaatio

Alaleiriä johtaa alaleirinjohtaja apunaan alaleirin staabi.

Alaleirinjohtaja toimii staabin johtajana, ja Uiton staabiin kuuluvat huolto-, tekniikka-, ohjelma-, toimisto- ja muonitusmestarit. Mestarit johtavat ryhmiä, jotka koostuvat tiimeistä. Tiimejä johtavat kympit.

Uitossa tulee olemaan tiimiläisiä yhteensä n. 30. Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä, mutta alaleirissä on myös muutama varsinainen tiimi.

Lähde mukaan tekemään Uitto-alaleiriä!

Nyt sinulla on loistava mahdollisuus lähteä tekemään yhtä Taruksen alaleiriä. UITTO - alaleiriin etsitään tekijöitä!

Alaleirin staabi on jo koossa, mutta kymppejä ja tiimiläisiä tarvitaan vielä kaikille osa-alueille.

Alaleirin tiimiläiset varmistetaan 26.9., joten siihen asti sinulla on mahdollisuus ilmoittautua mukaan tekemään Uittoa.

UITTO tarjoaa sinulle mahdollisuuden:

 • tehdä kodikasta ja toimivaa alaleiriä leiriläisille
 • toimia yhdessä innostuneiden, osaavien, kekseliäiden ja sitoutuneiden tiimiläisten kanssa
 • vaikuttaa oman osa-alueesi suunnitteluun ja toteutukseen
 • saada tukea ja ohjausta tehtävässäsi
 • tehdä leirillä paljon - mutta ei liikaa - töitä onnistuneen leiriläiskokemuksen eteen
 • nähdä hymyileviä leiriläisiä kiitokseksi hyvin tehdystä työstä

UITTOON mestariksi, kympiksi tai tiimiläiseksi tulevalta edellytetään:

 • sitoutumista tehtävään syksyyn 2004 asti
 • kykyä toimia yhdessä muiden kanssa
 • kykyä johtaa, ohjata ja tukea
 • kykyä antaa ja vastaanottaa palautetta ja kiitosta
 • osaamista, kiinnostusta, huikeita ideoita, leirikokemusta, lauluääntä, kielipäätä, joustavuutta, huumorintajua, rohkeutta…
 • osallistumista Taruksen rakennus- ja purkuleireille(22.-28.7.-04 ja 5.-9.8.-04)

Tehtäviä Uitossa

Huoltoryhmä

Huoltoryhmä vastaa alaleirissä turvallisuudesta ja ympäristöpalveluista (suihkut, pesupaikat, vessat, jätteet) keskusleirin ohjeistuksen mukaan. Alaleirin kahvila kuuluu myös huoltoryhmän vastuulle.

Huoltoryhmää johtaa alaleirin huoltomestari Sami Rantanen.
Huoltoryhmään kuuluvat jo turvakymppi Tero Hannuksela ja palokymppi Teemu Hautala.

Huoltoryhmässä turva-, palo-, jäte- ja siisteyskympeillä ei ole omaa tiimiä, vaan he toimivat ryhmässä ja koordinoivat oman osa-alueensa toimia. Apuna esim. vartioinnissa sekä vessojen ja suihkujen siivouksessa käytetään leiriläisiä savuista.

Huoltoryhmään etsitään:

jätekymppi

 • tehtävänä mm. opastaa savuja jätteiden ja jätevesien oikeaoppisessa käsittelyssä, valvoa jätteiden käsittelyä leirin aikana sekä vastata vessojen, suihkujen ja pesupaikkojen siisteydestä ja huoltamisesta
siisteyskymppi
 • tehtävänä on alaleirin alueella sijaitsevien vessojen, suihkujen ja pesupaikkojen siisteydestä ja toimivuudesta huolehtiminen
kahvilakymppi
 • tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa alaleirin kahvila ja vastata kahvilan toiminnasta
 • kahvilakymppi johtaa kahvilatiimiä, johon otetaan n. 12 tiimiläistä
 • yleistä kahviloista
  - jokaisessa alaleirissä on kahvila
  - kahvilan yhteydessä on tarkoitus järjestää myös kioskimyyntiä
  - kaikissa kahviloissa on pääsääntöisesti samanlainen valikoima myyntiartikkeleita
  - kahvilassa ei ole toimintaa ruokailujen alkaessa eikä leirin hiljaisuuden aikana
  - kahvilassa voidaan järjestää ohjelmaa

12 tiimiläistä kahvilatiimiin

Tekniikkaryhmä

Tekniikkaryhmä vastaa alaleirin yleisistä rakennelmista, kaavasta ja varastosta sekä keskusleirin tekniikkaryhmän ohjeistuksen mukaan sähköstä, vedestä ja tietotekniikasta.

Tekniikkaryhmää johtaa alaleirin tekniikkamestari Vesa Pellinen.

Ryhmän sisälle ei muodosteta erillisiä tiimejä, vaan toimitaan ryhmässä.
Suunnittelun aikana voidaan ryhmässä tarvittaessa nimetä tiimiläisiä kympeiksi, jolloin kymppi saa oman vastuualueen.

Tekniikkaryhmään etsitään:

3 kymppiä/tiimiläistä tekniikkaryhmään

Muonitusryhmä

Muonitusryhmä vastaa ruokatarvikkeiden varastoimisesta ja jakamisesta savuihin. Muonitusryhmä muonittaa alaleirissä toimivat ryhmät alaleirin keittiössä. Taruksella ruoka tehdään mahdollisimman pitkälle raaka-aineista, joten jakamista riittää runsaasti päivittäin.

Muonitusryhmää johtaa alaleirin muonitusmestari Katja Karjaluoto.

Ryhmän sisälle ei muodosteta erillisiä tiimejä, vaan toimitaan ryhmässä.

Suunnittelun aikana voidaan ryhmässä tarvittaessa nimetä tiimiläisiä kympeiksi, jolloin kymppi saa oman vastuualueen.

Muonitusryhmään etsitään

5 kymppiä/tiimiläistä muonitusryhmään

Ohjelmaryhmä

Ohjelmaryhmä järjestää yhteisiä ohjelmia alaleirille ja savuille. Ryhmän järjestettäväksi kuuluu leirin ohjelmaryhmän ohjeiden mukaan järjestää avajaisten osa alaleirissä, alaleirin oma iltanuotio sekä antaa vinkkejä ja koordinoida savujen iltoja.
Lisäksi ohjelmaryhmä pitää yhteyttä leirin ohjelmaryhmään ja koordinoi alaleirin osallistumista päivittäiseen ohjelmaan.

Ohjelmaryhmää johtaa alaleirin ohjelmamestari Tatu Pellinen.

Ryhmän sisälle ei muodosteta erillisiä tiimejä, vaan toimitaan ryhmässä.
Suunnittelun aikana voidaan ryhmässä tarvittaessa nimetä tiimiläisiä kympeiksi, jolloin kymppi saa oman vastuualueen.

Ohjelmaryhmään etsitään

3 kymppiä/tiimiläistä ohjelmaryhmään

Toimistoryhmä

Toimiston tehtävänä on tietää kaikki kaikesta ja tarjota toimistopalveluita alaleirissä. Toimisto vastaa myös alaleirin kansainvälisyyspalveluista.
Toimistossa yhdistyvät toimistotehtävät ja kv-palvelut. Kv-kymppi perehdyttää jokaisen toimistoryhmän tiimiläisen kv-asioihin.

Toimistoryhmää johtaa alaleirin toimistomestari Piia Huikuri.
Toimistoryhmään kuuluu jo kansainvälisyyskymppi Sanna Rinta-Rahko.

Toimistoryhmään etsitään:

4 toimistotiimiläistä
 • tiimiläisiltä toivotaan uskallusta käyttää suomea, ruotsia ja englantia (leirin virallisia kieliä) sekä mahdollisesti muitakin kieliä leiriläisten palvelussa

Lisätietoja Uitosta ja tehtävistä

Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan tekemään UITTO -alaleiriä, ota yhteyttä alaleirinjohtajaan Raku Hautamäki (040 744 8133, rakuhautamaki@hotmail.com).Päivitetty: 30.8.2005 15:05 - webmaster@epp.partio.fi